پرش به محتوای اصلی

 مشخصات همکاران اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین 

 مشخصات       سمت      حوزه کاری  تصویر

 

مرتضی شهامی   

 

سرپرست  اداره کل     

 

 سرپرست

شهامی

 

مهیار مهدی نژاد

 

کارشناس توسعه مدیریت و امورپشتیبانی   

 

  مالی واداری  

 1

 

 اکبر خزایی  

 

کارشناس

 

 کارشناس فناوری اطلاعات

 خزایی

 

سیده فائزه زرآبادی 

 

    کارشناس     

 

   آی تی   

  سیده فائزه زرآبادی

 

 اکرم قهرمانی     

 

   کارشناس 

 

   دبیرخانه    

1

 

 عاطفه طالبی  

 

 کارشناس   

 

کارشناس فناوری اطلاعات     

عاطفه طالبی

 

رامین اینانلو      

 

     دفتر دار

 

   دفتردار

رامین اینانلو

 

محمد اسمعیلی  

 

کارشناس

 

امریه سربازی 

اسمعیلی

 

 

محمد باقر درویشوند 

 

 

کارشناس 

   درویشوند

 

 محمد علیان 

 

کارشناس

 

روابط عمومی  

1