پرش به محتوای اصلی

معرفی مراکز داده استانی

پروژه مراکز داده استانی

مراکز داده مکانهایی مطمئن برای نگهداری اطلاعات با قابلیت اطمینان و همچنین قابلیت دسترسی بالا هستند. استفاده از این مراکز باعث می گردد که تشکیلات اقتصادی و سازمانهای مهم اعم از دولتی و خصوصی که بر روی شریانهای اصلی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور تاثیر گذار می باشند بتوانند ضمن اطمینان از حفظ امنیت داده های خود در برابر دسترسی های غیر قانونی و سایر حوادث غیر مترقبه امکان حفظ اطلاعات خود در شرایط مختلف را داشته باشند.