پرش به محتوای اصلی

طرح خدمات اجباری روستایی(USO)

تاریخچه پروژه :

به منظور تحقق موارد مندرج در بند ط ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در نقاط مختلف کشور و الزامات دولت در خصوص تسهیل و تسریع دسترسی به خدمات مخابراتی ، پستی و فناوری اطلاعات برای هر یک از آحاد کشور در نقاط روستایی و دورافتاده ، پروژه USO  در برنامه و بودجه  دولت لحاظ شده و  تامین تلفن خانگی در روستای بالای 20 خانوار آغاز گردیده است.

خدمات قابل ارائه در طرح USO

خدمات کلی این طرح را در کل می توان به صورت زیر خلاصه و معرفی نمود :

·         خدمات رسانی تلفن ثابت با تکنولوژی  GSM-WLL  به روستاهای محروم در سطح کشور

·         امکان رومینگ با سایر اپراتورها (‌هاست شدن شبکه های دیگر )

·         امکان ارائه سرویس های  postpaid-prepaid

·         ارائه بهتر خدمات الکترونیک دولت در روستاها

·       امکان ارائه سرویس بانکداری الکترونیکی در روستاها

·         ارائه خدمات  SMS ، اینترت  ، POS و ارتباطات بین الملل 

 

جدول خلاصه وضعیت طرح USO  در استان قزوین


ردیف

سال طرح

نوع طرح

تعداد روستاها

مجموع خانوار تحت پوشش

مجموع جمعیت تحت پوشش

وضعیت کنونی طرح

1

1389

پوشش تلفن خانگی برای روستاهای بالای 20 خانوار

11

445

1345

انجام شده است.

2

1390

پوشش تلفن خانگی برای روستاهای بالای 20 خانوار

16

382

1140

انجام شده است.

3

1391

پوشش تلفن خانگی برای روستاهای بالای 20 خانوار

19

649

1804

انجام شده است.

یک ارتباط تلفن عمومی برای روستاهای زیر20 خانوار

9

138

370

انجام شده است.

4

1392

ارتباط اینترنت پرسرعتADSL

62

13،790

46،474

انجام شده است.

5

1393

پوشش تلفن خانگی برای روستاهای بالای 20 خانوار

2

44

104

در مرحله انعقاد قرارداد

یک ارتباط تلفن عمومی برای روستاهای زیر20 خانوار

3

26

75

در مرحله انعقاد قرارداد