پرش به محتوای اصلی

§        دانشگاه های دولتی استان

·         دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

·         دانشگاه علوم پزشکی قزوین

·         دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی قزوین

·         مرکز آموزش علمی و کاربردی نیرو محرکه قزوین

·         دانشگاه علمی کاربردی قزوین

 

§        واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

·         دانشگاه آزاد اسلامی پردیس واحد قزوین

·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

·         مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

 

§        مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان  

·         آبیک  الوند • اوج • دانسفهان • شال • بویین زهرا • تاکستان • قزوین 

 

§        موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی استان

·         البرز • بصیر • تاکستان • دارالفنون • رجا • سهروردی • علامه دهخدا • علامه رفیعی • علامه قزوینی • غیاث الدین جمشید کاشانی • کار واحد قزوین • کاسپین • کوثر • مولانا • میرعماد  • غزالی  •علوم و فنون قزوین