شرایط و فرم درخواست پروانه جدید

  -  متقاضیان اخذ مجوز دفتر پیشخوان دولت و دفاترICT روستایی به نشانی licensing.cra.ir مراجعه نمایند.

   -متقاضیان میتوانند فایل راهنمای ثبت نام در سامانه را دریافت و مطالعه نمایند.

   - متقاضیان جهت استعلام حراستی به نشانی https://pishkhanict.ir مراجعه نمایند.

  - متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی های لازم با شماره تماس ۸۹۶۶۲۶۵۹-۲۱ تماس حاصل فرمایند.