تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۲,۱۴۵,۵۹۱ نفر
۹۴۷ نفر
۱۰,۲۴۲ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۱۶ ۴   کاربر ۱۳   صفحه
۰۴/۱۵ ۳۰   کاربر ۱۴۹   صفحه
۰۴/۱۴ ۳۴   کاربر ۱۴۵   صفحه
۰۴/۱۳ ۱۷   کاربر ۱۱۴   صفحه
۰۴/۱۲ ۵۰   کاربر ۱۵۵   صفحه
۰۴/۱۱ ۲۰   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۴/۱۰ ۲۹   کاربر ۱۵۷   صفحه
۰۴/۰۹ ۲۳   کاربر ۱۳۲   صفحه
۰۴/۰۸ ۳۹   کاربر ۱۶۱   صفحه
۰۴/۰۷ ۴۶   کاربر ۱۷۸   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۴   کاربر ۱۱۹   صفحه
۰۴/۰۵ ۲۱   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۴/۰۴ ۳۲   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۴/۰۳ ۲۷   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۴/۰۲ ۳۴   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۴/۰۱ ۴۶   کاربر ۲۰۳   صفحه
۰۳/۳۱ ۴۳   کاربر ۱۴۴   صفحه
۰۳/۳۰ ۱۷   کاربر ۱۳۶   صفحه
۰۳/۲۹ ۳۸   کاربر ۱۶۶   صفحه
۰۳/۲۸ ۲۰   کاربر ۱۳۳   صفحه
۰۳/۲۷ ۴۶   کاربر ۱۷۹   صفحه
۰۳/۲۶ ۳۲   کاربر ۱۹۲   صفحه
۰۳/۲۵ ۴۶   کاربر ۱۸۲   صفحه
۰۳/۲۴ ۴۷   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۳/۲۳ ۱۸   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۳/۲۲ ۴۴   کاربر ۲۰۲   صفحه
۰۳/۲۱ ۴۳   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۳/۲۰ ۳۵   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۳/۱۹ ۵۲   کاربر ۱۹۷   صفحه
۰۳/۱۸ ۳۷   کاربر ۱۴۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳,۱۲۴ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۳,۲۰۱ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۸۷۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۱۶۴ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۲۸۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۱۶۰ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۶۷۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴,۷۶۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۷,۶۴۷ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸,۲۱۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸,۱۴۰ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹,۳۶۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷,۸۵۷ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹,۷۲۰ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱,۸۹۰ ۹ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۰,۶۰۳ ۸ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۸۵۶ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۰۲۲ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴,۲۱۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۹۰۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۱۱۷ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۶۱۹ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۱۹۴ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴,۳۴۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱۰,۳۸۹,۵۷۲ ۸۶ %
IRN
IRN
۱,۱۱۰,۰۲۱ ۹ %
USA
USA
۱۷۵,۹۵۰ ۱ %
GBR
GBR
۷۷,۲۶۱ ۱ %
ROM
ROM
۶۵,۶۰۴ ۱ %
DEU
DEU
۶۱,۶۰۳ ۱ %
RUS
RUS
۳۱,۵۶۳ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۷۲۳ ۰ %
DNK
DNK
۲۲,۴۷۰ ۰ %
PRT
PRT
۱۷,۷۴۴ ۰ %
CHN
CHN
۱۵,۳۴۷ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۱۱۶ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۴۱۳ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۷۷۵ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۴۵ ۰ %
CAN
CAN
۸,۹۱۰ ۰ %
NLD
NLD
۷,۷۵۱ ۰ %
CHL
CHL
۶,۱۵۳ ۰ %
IDN
IDN
۵,۹۱۹ ۰ %
SAU
SAU
۵,۷۶۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۶,۳۴۷ ۶۰ %
Firefox
Firefox
۸,۰۳۹ ۱۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۰۱۵ ۷ %
Safari
Safari
۲,۱۳۹ ۵ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۲۸۵ ۳ %
Other
Other
۱,۱۲۳ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۷۹۱ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۳۹ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۲۷ ۱ %
Edge
Edge
۱۳۴ ۰ %
Opera
Opera
۹۹ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۴ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۵,۱۵۸ ۳۵ %
Windows 7 ۱۳,۵۹۹ ۳۲ %
Windows 10 ۴,۶۹۴ ۱۱ %
Windows 8 ۲,۸۴۷ ۷ %
Other ۲,۳۷۲ ۶ %
iOS ۲,۰۷۹ ۵ %
XP ۹۰۶ ۲ %
Android ۶۱۲ ۱ %
Vista ۴۱۳ ۱ %
Windows 2003 ۳۶۳ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
خرید سیمکارت نورتل ۲۲
اپلیکیشن خدمات مشترکین برق ۲۲
خرید سیم کارت نورتل ۱۷
اپلیکیشن قبض برق ۱۶
اپلیکیشن برق ۱۶
سیم کارت کوه نور ۱۵
دانشگاه دولتی قزوین ۱۵
اپلیکیشن اداره برق ۱۵
نورتل ۱۴
عاطفه طالبی قزوین ۱۴
دانشگاه های قزوین ۱۳
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قزوین ۱۲
اپلیکیشن پرداخت قبض برق ۱۲
سیم کارت نورتل ۱۱
سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱
فناوری اطلاعات قزوین ۹
نرم افزار اداره برق ۹
خرید سیم کارت کوه نور ۹
نرم افزار قبض برق ۹
اپلیکیشن همراه برق ۹
دانشگاه های دولتی قزوین ۸
اطلاعات قزوین ۸
سیم کارت روستایی ۸
قزوین ۸
سیم کارت نورتل کجا گیر می آید ۸
شرکت ارتباطات کوه نور ۷
خرید سیم کارت ۷
دفتر ارتباطات کوه نور زاهدان ۷
راهنمایی برای دریافت سیم کارت کوه نور ۷
مسابقه ورزشی ۷
نرم افزار دریافت قبض برق ۷
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین ۶
سیم کارتهای نورتل ۶
خرید سیم کارت روستایی کوه نور ۶
دانشگاه های استان قزوین ۶
اعلامفقودی سیم کارت ۶
درویشوند ۶
اپلیکیشن همراه برق خوزستان ۶
رضایی نیک ۶
گردشگری قزوین ۶
https://qazvin.ict.gov.ir/ ۵
خرید سیم کارت روستایی ۵
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۵
جهت دریافت سیم کارت ۵
فرم سیمکارت کوه نور ۵
ثبت نام سیم کارت نورتل ۵
تشریح ساختار وزارت پرداخت ۵
قیمت سیم کارت نورتل ۵
خرید سیم کارت کوه نور روستایی ۵
نرم افزار پرداخت قبض برق ۵