تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۱,۲۴۶,۰۹۱ نفر
۷۰۲ نفر
۵,۳۷۳ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۶ ۲   کاربر ۲۲   صفحه
۰۱/۱۵ ۳۳   کاربر ۱۳۲   صفحه
۰۱/۱۴ ۲۶   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۱/۱۳ ۱۱   کاربر ۱۱۳   صفحه
۰۱/۱۲ ۱۸   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۱/۱۱ ۲۰   کاربر ۱۲۱   صفحه
۰۱/۱۰ ۲۶   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۱/۰۹ ۵۳   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۱/۰۸ ۲۵   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۱/۰۷ ۲۵   کاربر ۱۴۴   صفحه
۰۱/۰۶ ۲۲   کاربر ۱۴۰   صفحه
۰۱/۰۵ ۹۰   کاربر ۱۹۵   صفحه
۰۱/۰۴ ۳۲   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۱/۰۳ ۳۰   کاربر ۱۴۸   صفحه
۰۱/۰۲ ۳۲   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۱/۰۱ ۱۰   کاربر ۱۲۱   صفحه
۱۲/۲۹ ۱۷   کاربر ۱۲۰   صفحه
۱۲/۲۸ ۱۸   کاربر ۱۸۴   صفحه
۱۲/۲۷ ۲۳   کاربر ۱۴۰   صفحه
۱۲/۲۶ ۲۷   کاربر ۱۳۱   صفحه
۱۲/۲۵ ۲۸   کاربر ۱۳۵   صفحه
۱۲/۲۴ ۱۸   کاربر ۱۱۶   صفحه
۱۲/۲۳ ۱۸   کاربر ۱۱۶   صفحه
۱۲/۲۲ ۳۱   کاربر ۱۲۷   صفحه
۱۲/۲۱ ۲۸   کاربر ۱۲۴   صفحه
۱۲/۲۰ ۱۸   کاربر ۱۲۰   صفحه
۱۲/۱۹ ۲۹   کاربر ۱۴۷   صفحه
۱۲/۱۸ ۲۷   کاربر ۱۳۲   صفحه
۱۲/۱۷ ۴۰   کاربر ۲۷۵   صفحه
۱۲/۱۶ ۱۷   کاربر ۱۲۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۶۴۴ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۶۷۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۴۲۹ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۷۶۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۸۹۵ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۷۶۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۲۶۸ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴,۲۶۷ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۶,۹۹۲ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۴۲۱ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷,۲۹۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸,۵۵۵ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷,۰۸۳ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸,۸۵۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱,۲۴۱ ۹ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹,۹۹۳ ۸ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۲۸۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳,۴۳۳ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۶۳۲ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۳۵۷ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶,۵۰۹ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۰۵۹ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳,۶۹۲ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳,۸۰۹ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۹,۵۰۵,۷۳۵ ۸۵ %
IRN
IRN
۱,۱۰۱,۹۳۲ ۱۰ %
USA
USA
۱۷۴,۸۷۶ ۲ %
GBR
GBR
۷۷,۰۷۵ ۱ %
ROM
ROM
۶۳,۸۲۳ ۱ %
DEU
DEU
۶۰,۰۲۹ ۱ %
RUS
RUS
۳۱,۴۰۶ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۷۰۲ ۰ %
DNK
DNK
۲۲,۴۱۳ ۰ %
PRT
PRT
۱۷,۷۲۲ ۰ %
CHN
CHN
۱۵,۳۴۷ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۱۱۱ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۴۱۳ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۷۷۱ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۲۳ ۰ %
CAN
CAN
۸,۸۶۵ ۰ %
NLD
NLD
۷,۶۴۸ ۰ %
CHL
CHL
۶,۱۵۰ ۰ %
IDN
IDN
۵,۹۱۸ ۰ %
SAU
SAU
۵,۷۶۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۴,۳۳۰ ۶۱ %
Firefox
Firefox
۶,۵۴۱ ۱۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۹۱۶ ۷ %
Safari
Safari
۱,۹۷۵ ۵ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۲۲۸ ۳ %
Other
Other
۱,۰۱۹ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۷۶۴ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۱۷ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۲۰ ۱ %
Edge
Edge
۱۲۸ ۰ %
Opera
Opera
۹۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۳ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۲,۹۷۰ ۳۳ %
Windows 7 ۱۲,۷۴۳ ۳۳ %
Windows 10 ۴,۲۸۶ ۱۱ %
Windows 8 ۲,۷۳۶ ۷ %
Other ۲,۲۳۳ ۶ %
iOS ۱,۹۳۲ ۵ %
XP ۸۷۷ ۲ %
Android ۵۶۱ ۱ %
Vista ۴۰۴ ۱ %
Windows 2003 ۳۵۵ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
خرید سیمکارت نورتل ۲۲
اپلیکیشن خدمات مشترکین برق ۲۲
خرید سیم کارت نورتل ۱۷
اپلیکیشن قبض برق ۱۶
سیم کارت کوه نور ۱۵
دانشگاه دولتی قزوین ۱۵
اپلیکیشن برق ۱۵
اپلیکیشن اداره برق ۱۵
نورتل ۱۴
عاطفه طالبی قزوین ۱۴
دانشگاه های قزوین ۱۳
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قزوین ۱۲
سیم کارت نورتل ۱۱
سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱
اپلیکیشن پرداخت قبض برق ۱۰
فناوری اطلاعات قزوین ۹
نرم افزار اداره برق ۹
خرید سیم کارت کوه نور ۹
نرم افزار قبض برق ۹
دانشگاه های دولتی قزوین ۸
اطلاعات قزوین ۸
سیم کارت روستایی ۸
قزوین ۸
سیم کارت نورتل کجا گیر می آید ۸
اپلیکیشن همراه برق ۸
شرکت ارتباطات کوه نور ۷
خرید سیم کارت ۷
دفتر ارتباطات کوه نور زاهدان ۷
راهنمایی برای دریافت سیم کارت کوه نور ۷
مسابقه ورزشی ۷
نرم افزار دریافت قبض برق ۷
سیم کارتهای نورتل ۶
خرید سیم کارت روستایی کوه نور ۶
دانشگاه های استان قزوین ۶
اعلامفقودی سیم کارت ۶
رضایی نیک ۶
گردشگری قزوین ۶
https://qazvin.ict.gov.ir/ ۵
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین ۵
خرید سیم کارت روستایی ۵
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۵
جهت دریافت سیم کارت ۵
فرم سیمکارت کوه نور ۵
ثبت نام سیم کارت نورتل ۵
تشریح ساختار وزارت پرداخت ۵
قیمت سیم کارت نورتل ۵
خرید سیم کارت کوه نور روستایی ۵
نرم افزار پرداخت قبض برق ۵
اپلیکیشن خدمات برق ۵
دانلود نرم افزار صدور قبض برق ۵