پرش به محتوای اصلی

کتابخانه الکترونیکی کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل ارتباطات و فناوری اطلاعات (سایبری)


 .امنیت دنیای سایبری-کاربران عمومی .آموزش امنیت سایبری -متخصصین
 .آموزش امنیت سایبری-مدیران .آموزش امنیت سایبری - ممیزان
 .پدافند غیرعامل-CERT .راهنمای سریع CSIRT
 .آزمایشگاه امنیت نرم افزار و سیستم عامل .استاکس نت
 .امنیت در فضای تبادل اطلاعات.پدافند غیر عامل ضد بدافزار
 .پدافند غیرعامل-شبکه های PAP .پدافند غیرعامل در حوزه جنگ سایبر
 .ملاحضات پدافند غیرعامل در سامانه بانک اطلاعاتی .مقدمه ای بر پدافند غیرعامل در حوزه سیستم عامل
 .آشنایی با مفاهیم تست نفوذ در نرم افزارها .اینترنت و نظام سلطه
 .پدافند غیرعامل-پایگاه دانش مخاطرات امنیتی حوزه ICT .پدافند غیرعامل در حوزه مسیریاب
 .آموزش و فرهنگ سازی در حوزه امنیت فاوا .نیمه پنهان
 .پنهان نگاری و تحلیل پنهان نگاری .امنیت محیطی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 .پدافند غیرعامل-مسیریاب .امنیت زیرساخت های فضای سایبر
 .امنیت سخت افزاری کامپیوترهای شخصی .ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه فاوا
 .تولید قفل و روش های شکستن آن .پدافند غیرعامل در حوزه تهدیدات الکترومغناطیس
 .رمز کننده های پهنای باند بالا .پدافند غیرعامل در حوزه سامانه مدیریت تهدید یکپارچه
 .جنگ رسانه ای در فضای سایبر .پدافند غیرعامل در حوزه جنگ سایبر
.پنهان نگاری و تحلیل پنهان نگاری .پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات ثابت
 .جنگ سایبر .پدافند غیرعامل در حوزه شبکه های ارتباطات سیار
 .پدافند غیرعامل-کارت هوشمند .معرفی و بررسی استانداردهای فاوا
 .کارگزار پست الکترونیکی امن .ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه فاوا
 .ضرورت،روش ها و مهاجرت به سامانه های بومی .ضرورت و وظایف مرکز پشتیبان سامانه های متن باز و بومی
 .فضای سایبر میدان اصلی تهاجم و دفاع

 .مرکز عملیات امنیت

 .پدافند غیرعامل در حوزه مسیریاب