فرم نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه،مارا در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
پرسشنامه
شفافیت فرآیند
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط فرآیند
زمان فرآیند
نظام مند بودن فرآیند
کیفیت فرآیند